วันนี้หนังสือข่าวไก่ชนออกวางแผงแล้วครับ ไก่สวยมากเห็นแล้วครับ

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

วันนี้หนังสือข่าวไก่ชนออกวางแผงแล้วครับ ไก่สวยมากเห็นแล้วครับ

อภิชาติ  ( ชาติ  อรัญครับผม)

วันนี้หนังสือข่าวไก่ชนวางแผงแล้ว  ซื้อแล้วด้วยครับ

ไก่ในหนังสือชุดนี้สวยมาก  อยากได้อยู่เหมือนกัน

เอาไว้จะโทรไปสอบถามรายละเอียดจากเจ้าของ

ฟาร์มอีกทีนะ  แต่ผมอยากได้ไก่นอกหนังสือมากกว่า

อยากได้ไก่พร้อมชนที่เห็นในเมล์ครับ  โอนเงินเข้าบัญชี

ของเฮียตี๋น้อยเลยได้หรือเปล่าครับ  ต้องจองไก่ก่อนโอนด้วย

หรือเปล่า  โอนแล้วรับไก่ทางรถทัวร์เหรอครับ  ช่วยบอก

ด้วยครับ  ผมยังไม่เคยซื้อจากที่นี่โดยตรง  เคยแต่ซื้อต่อ

จากคนสระแก้วที่เขาซื้อมาจากฟาร์มนี้